Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Pháp Luật

Sức Khỏe

Thể thao

Thế giới

Giải trí

Cười

Katherine Haik of Louisiana Crowned Miss Teen USA 2015

Katherine Haik of Louisiana Crowned Miss Teen USA 2015: Katherine Haik is the youngest woman to ever be crowned Miss Teen USA as well as the second Louisianian woman to earn the title.